Avfallshantering och sopsortering – En guide

så sopsorterar du ditt skräp enklast

Avfallshantering och återvinning – ett jobb för alla

Avfallshanteringen och sopsorteringen är något som vi alla måste ta itu med. Alla vet att det kan vara besvärligt att samla upp sina sopor, lägga ut dem inför soptömningen och sedan betala avfallsfakturan varje månad. Men vad många inte tänker på är vad som händer när deras skräp hämtas. Det handlar inte bara om att ta hand om dina sopor. Det finns mycket mer att göra, och för att verkligen förstå hur viktigt det är måste du lära dig vad avfallshanteringen är för något.

Grunderna för avfallshantering

Avfallshantering handlar i sin kärna om att ta hand om avfall och förvara dem någonstans där de inte kommer att påverka säkerheten eller hälsan hos allmänheten. Den handlar också om återvinning och återanvändning av avfall, för att bidra till att minska mängden avfall som bara förvaras.
När avfallet inte återvinns eller återanvänds går det till en soptipp eller deponianläggning. I grund och botten är en deponi bara ett markområde där soporna förvaras i väntan på att de ska brytas ned. De sopor som inte bryts ned alls, kommer bara att fortsätta förvaras där. Så småningom växer sopbergen snabbare än de kan brytas ner och då måste nya soptippar och deponier anläggas.

Soptippar är av naturliga skäl ganska osmakliga. De är ju trots allt fyllda med sopor. De luktar inte gott och ser inte heller tilltalande ut och de kan vara riktiga smitthärdar för sjukdomar. De är helt enkelt inga storslagna platser och det är inte förvånande att människor inte vill ha en soptipp till närmsta granne. Så numer är det av största vikt att hitta andra sätt än att bli av med sopor och avfall, än att slänga dem på soptippen.

Vad återvinning gör för nytta

Återvinning som en del av avfallshanteringen är en bra idé. Men det är dock ingen avfallshanterings- och återvinningsföretagen kan göra på egen hand. Alla måste samarbeta för få återvinningsarbete att fungera. Alla typer av produkter återvinns på olika sätt och när en produkt återvinns, kommer den att brytas ner och användas till en ny produkt. Så det är klart att du inte kan återvinna metall och plast tillsammans, eftersom slutresultatet inte skulle bli en användbar produkt. Vad som händer är varje produkt sorteras ut och sedan bearbetas.

För dig innebär det att, istället för att bara slänga alla dina sopor i en soptunna, behöver du sortera dina sopor. De enklaste sakerna att återvinna hemma för dig är glas, papper och aluminium. Du kan göra det genom att ha separata soptunnor, eller särskilda fack i soptunnan, för det som är återvinningsbart och sedan ett eget kärl för dina vanliga sopor som kommer att gå till deponi.

Varför återvinna?

När du återvinner används produkter som tar mycket lång tid att bryta ner, för att göra nya produkter av det som är användbara. Hela idén med återvinning är att hålla soptipparna fria från material som inte bryts ned snabbt eller alls. Då blir inte soptippen full och behovet av att starta nya minskar. Sopsortering och återvinning är allas ansvar. Du måste bli proaktiv när det gäller ditt eget avfall och börja fundera mer på vad som händer med dina sopor då de lämnar ditt hus.